Cuộc duyệt binh lịch sử chuẩn bị trong 2 tuần của Việt Nam

Ngay sau ngày Thống nhất, các cấp lãnh đạo cao nhất của ta đã có ý tưởng về một cuộc duyệt binh, và thời gian chuẩn bị chỉ kéo dài vỏn vẹn... 2 tuần.

 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-2
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-3
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-4
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-5
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-6
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-7
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-8
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-9
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-10
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-11
 • Cuoc duyet binh lich su chuan bi trong 2 tuan cua Viet Nam-Hinh-12
Trần Trân