Đặc công và trinh sát đặc nhiệm Quân khu 7 thực hành nhảy dù

Google News

Nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng đặc công và trinh sát đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức cho 2 lực lượng nêu trên thực hành nhảy dù tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-2
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-3
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-4
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-5
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-6
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-7
  • Dac cong va trinh sat dac nhiem Quan khu 7 thuc hanh nhay du-Hinh-8
Hoàng An - Hữu Tân