Đạn của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 dễ dàng xuyên giáp M2 Bradley

Google News

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 do Nga sản xuất có hỏa lực rất đáng nể, với sự kết hợp giữa hai khẩu pháo 2A70 100 mm và 2A72 30 mm.

 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-2
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-3
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-4
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-5
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-6
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-7
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-8
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-9
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-10
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-11
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-12
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-13
 • Dan cua xe chien dau bo binh BMP-3 de dang xuyen giap M2 Bradley-Hinh-14
Theo Việt Dũng/Anninhthudo.vn