Dàn vũ khí đủ sức xoá sổ cả một châu lục trên tàu ngầm Ohio

Với khả năng mang theo 20 tên lửa hạt nhân, dàn vũ khí trên tàu ngầm Ohio của Mỹ đủ sức biến cả một châu lục thành cát bụi chỉ trong một đợt tấn công duy nhất.

 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-2
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-3
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-4
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-5
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-6
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-7
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-8
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-9
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-10
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-11
 • Dan vu khi du suc xoa so ca mot chau luc tren tau ngam Ohio-Hinh-12
Trần Trân