Dàn xe tăng gần 50 năm tuổi có thể giúp Ukraine lấy lại Donbass?

Lực lượng tăng thiết giáp chủ lực của Ukraine ngày nay phần lớn là những chiếc T-64 từ thời Liên Xô đã được cải tiến, liệu những chiếc xe này có thể giúp Ukraine đối đầu với những chiếc T-90 hiện đại của Nga?

 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-2
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-3
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-4
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-5
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-6
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-7
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-8
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-9
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-10
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-11
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-12
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-13
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-14
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-15
 • Dan xe tang gan 50 nam tuoi co the giup Ukraine lay lai Donbass?-Hinh-16
Thái Hòa