"Điếc không sợ súng": Ukraine vẫn mang T-64B1M ra đối đầu với T-72

Dù quân dân miền Đông Ukraine đã được trang bị xe tăng T-72, quân đội Ukraine vẫn quyết sử dụng xe tăng T-64B1M vào tham chiến, thay vì cho dòng T-84 hiện đại xuất quân.

Theo Việt Hùng/ANTĐ