Dàn xe tăng phương Tây đã góp mặt tại chiến trường Ukraine

Google News

Chiến trường Ukraine đã thành nơi có nhiều loại xe tăng tham chiến nhất kể từ Thế chiến 2, ở đó những chiếc xe tăng Nga phải đối đầu với rất nhiều xe tăng từ phương Tây.

 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-2
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-3
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-4
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-5
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-6
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-7
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-8
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-9
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-10
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-11
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-12
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-13
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-14
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-15
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-16
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-17
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-18
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-19
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-20
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-21
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-22
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-23
 • Dan xe tang phuong Tay da gop mat tai chien truong Ukraine-Hinh-24
Lê Quang (theo Oryx)