Nga cải tiến pháo phòng không chống tên lửa hành trình, UAV Ukraine

Google News

Đứng trước những thách thức của tên lửa tiến công lục quân ATACMS tên lửa hành trình Storm Shadow, Nga phát triển hệ thống pháo phòng không đạn có thể được lập trình, để chống lại các loại vũ khí trên của Ukraine.

 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-2
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-3
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-4
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-5
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-6
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-7
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-8
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-9
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-10
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-11
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-12
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-13
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-14
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-15
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-16
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-17
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-18
 • Nga cai tien phao phong khong chong ten lua hanh trinh, UAV Ukraine-Hinh-19
Tiến Minh (theo Eurasiantimes, TASS)