Xe tăng Leopard của Ukraine vẫn chưa thể tạo nên khác biệt

Google News

Tờ nhật báo quốc gia Die Welt của Đức viết, số xe tăng Leopard 2 mà Đức viện trợ cho Ukraine đã trở lên “vô hình”. Nhưng cách đây không lâu, Leopard 2 là niềm hy vọng, giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến trường.

 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-2
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-3
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-4
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-5
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-6
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-7
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-8
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-9
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-10
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-11
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-12
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-13
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-14
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-15
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-16
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-17
 • Xe tang Leopard cua Ukraine van chua the tao nen khac biet-Hinh-18
Tiến Minh (theo Bulgarian Military)