Xe tăng nào có thể thay Leopard-2 đảo ngược tình thế ở Ukraine?

Google News

Xe tăng Leopard 2 của Đức xuất hiện ở chiến trường Ukraine đã gây thất vọng lớn khi hàng loạt bị phá hủy mà chưa có “cơ hội thể hiện”; vậy loại xe tăng nào sẽ thay thế “Báo Đức” để đảo ngược tình thế chiến trường?

 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-2
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-3
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-4
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-5
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-6
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-7
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-8
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-9
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-10
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-11
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-12
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-13
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-14
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-15
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-16
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-17
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-18
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-19
 • Xe tang nao co the thay Leopard-2 dao nguoc tinh the o Ukraine?-Hinh-20
Tiến Minh (theo CNN, Topcor)