Đóng thêm tàu đổ bộ, Trung Quốc âm mưu nguy hiểm?

An Ninh -

(Kiến Thức) - Xuất hiện hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục tăng thêm số lượng tàu đổ bộ Type 071 lớn nhất nước này. 

  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-2
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-3
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-4
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-5
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-6
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-7
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-8
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-9
  • Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-10