Được Nga giúp nâng cấp động cơ, JF-17 Trung Quốc sẽ hết ế ẩm?

Với đơn giá hiện tại khoảng 25 triệu USD, thậm chí có lúc chiến đấu cơ JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan phát triển hạ giá bán chỉ còn 16 triệu USD như khi bán cho Myanmar, thế nhưng loại máy bay này vẫn tiếp tục ế ẩm.

 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-2
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-3
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-4
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-5
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-6
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-7
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-8
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-9
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-10
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-11
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-12
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-13
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-14
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-15
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-16
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-17
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-18
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-19
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-20
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-21
 • Duoc Nga giup nang cap dong co, JF-17 Trung Quoc se het e am?-Hinh-22
Theo Việt Hùng/ANTĐ