Được ngầm giúp đỡ, phe kháng chiến Afghanistan đang hồi sinh?

Những lợi thế tại thung lũng Panjshir đang dần nghiêng về lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR), sau khi Taliban buộc phải triệt thoái lượng lớn các tay súng ra khỏi đây để dàn trải cho các điểm nóng khác.

 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-2
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-3
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-4
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-5
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-6
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-7
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-8
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-9
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-10
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-11
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-12
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-13
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-14
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-15
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-16
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-17
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-18
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-19
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-20
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-21
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-22
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-23
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-24
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-25
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-26
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-27
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-28
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-29
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-30
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-31
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-32
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-33
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-34
 • Duoc ngam giup do, phe khang chien Afghanistan dang hoi sinh?-Hinh-35
Theo Việt Hùng/ANTĐ