F-104 không phải “nỗi hận của góa phụ” duy nhất trong chiến tranh Lạnh

Trong chiến tranh Lạnh, F-104 không phải là máy bay chiến đấu duy nhất có tỷ lệ tai nạn cao; ngoài ra còn có MiG-19, MiG-21 và F-100 cũng có tỷ lệ tai nạn cao.

 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-2
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-3
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-4
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-5
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-6
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-7
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-8
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-9
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-10
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-11
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-12
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-13
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-14
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-15
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-16
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-17
 • F-104 khong phai “noi han cua goa phu” duy nhat trong chien tranh Lanh-Hinh-18
Tiến Minh