F-22 Mỹ chỉ có động cơ vector 2D nhưng nhào lộn không kém Su-57?

Do đặt yếu tố tàng hình lên hàng đầu, nên Mỹ chỉ trang bị cho F-22 Raptor động cơ F-119 vector lực đẩy 2D thay vì 3D. Tuy vậy nhờ thiết kế khí động học siêu việt nên "chim ăn thịt" vẫn có độ cơ động tuyệt vời.

 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-2
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-3
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-4
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-5
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-6
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-7
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-8
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-9
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-10
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-11
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-12
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-13
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-14
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-15
 • F-22 My chi co dong co vector 2D nhung nhao lon khong kem Su-57?-Hinh-16
Theo Việt Hùng/ANTĐ