Giá bán Su-75 quá rẻ, vậy FC-31 của Trung Quốc bán được cho ai?

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới của Nga là Su-57 Checkmate có giá bán rất rẻ, chi bằng một nửa giá của loai máy bay chiến đấu tàng hình FC-31 (J-31) của Trung Quốc; truyền thông Mỹ nhận định, vậy FC-31 sẽ bán được cho ai?

 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-2
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-3
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-4
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-5
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-6
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-7
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-8
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-9
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-10
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-11
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-12
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-13
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-14
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-15
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-16
 • Gia ban Su-75 qua re, vay FC-31 cua Trung Quoc ban duoc cho ai?-Hinh-17
Tiến Minh