Hai lính Mỹ cuối cùng thiệt mạng trên chiến trường Việt Nam

Ngày 29/4/1975, hai lính Mỹ cuối cùng thiệt mạng tại Việt nam khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sân bay Tân Sơn Nhất.

 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-2
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-3
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-4
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-5
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-6
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-7
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-8
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-9
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-10
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-11
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-12
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-13
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-14
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-15
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-16
 • Hai linh My cuoi cung thiet mang tren chien truong Viet Nam-Hinh-17
Trần Trân