Hai lữ đoàn Ukraine ở Avdeevka mắc sai lầm gì để Nga tận dụng?

Google News

Tuyến phòng thủ phía nam của Ukraine tại thành phố Avdeevka đã bị sụp đổ nhanh chóng, so sai lầm của hai lữ đoàn Ukraine làm nhiệm vụ phòng ngự tại đây để quân Nga tận dụng đột phá, chiếm Khu công nghiệp phía nam.

 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-2
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-3
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-4
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-5
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-6
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-7
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-8
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-9
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-10
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-11
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-12
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-13
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-14
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-15
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-16
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-17
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-18
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-19
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-20
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-21
 • Hai lu doan Ukraine o Avdeevka mac sai lam gi de Nga tan dung?-Hinh-22
Tiến Minh (theo Sohu)