Bộ trưởng Shoigu: Ukraine sử dụng bom chùm trước, Nga chỉ đáp trả

Google News

"Chính các anh là người không tôn trọng đạo đức quân sự trước tiên", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã phát biểu sau khi Nga sử dụng bom chùm tại chiến trường, khiến quân đội Ukraine choáng váng ngay lập tức.

 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-2
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-3
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-4
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-5
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-6
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-7
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-8
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-9
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-10
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-11
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-12
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-13
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-14
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-15
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-16
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-17
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-18
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-19
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-20
 • Bo truong Shoigu: Ukraine su dung bom chum truoc, Nga chi dap tra-Hinh-21
Tiến Minh