Những km vòng vây cuối cùng, Nga tiến vào Avdiivka bằng mọi giá

Google News

Vòng vây Avdiivka chỉ còn 6 km, quân đội Nga bằng mọi giá để tràn ngập thành phố Avdiivka và tinh thần quân Ukraine phòng ngự trong thành phố đang hỗn loạn.

 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-2
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-3
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-4
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-5
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-6
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-7
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-8
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-9
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-10
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-11
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-12
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-13
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-14
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-15
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-16
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-17
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-18
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-19
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-20
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-21
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-22
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-23
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-24
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-25
 • Nhung km vong vay cuoi cung, Nga tien vao Avdiivka bang moi gia-Hinh-26
Tiến Minh (theo Sohu)