Nga mở “cánh cửa thép phía nam”, rộng đường tiến vào Avdeevka

Google News

Bất chấp điều kiện khó khăn do thời tiết gây ra, Quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công vào Avdeevka và đã chiếm được khu công nghiệp phía nam, mục tiêu tiếp theo là Nhà máy luyện cốc Avdeevka.

 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-2
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-3
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-4
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-5
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-6
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-7
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-8
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-9
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-10
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-11
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-12
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-13
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-14
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-15
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-16
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-17
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-18
 • Nga mo “canh cua thep phia nam”, rong duong tien vao Avdeevka-Hinh-19
Tiến Minh (theo ISW)