Hành trình kịch tính đưa tàu ngầm Kilo Hà Nội tách khỏi tàu mẹ

Năm 2013, tàu ngầm HQ-182 Hà Nội được phía Nga bàn giao cho Việt Nam. Nhiệm vụ lai dắt tàu ngầm vào quân cảng Cam Ranh, được giao cho biên đội tàu lai Azimuth thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân Cảng.

 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-2
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-3
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-4
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-5
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-6
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-7
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-8
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-9
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-10
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-11
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-12
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-13
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-14
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-15
 • Hanh trinh kich tinh dua tau ngam Kilo Ha Noi tach khoi tau me-Hinh-16
Tiến Minh