Hệ thống phòng không Patriot Romania có “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine?

Google News

Ukraine sẽ nhận thêm các hệ thống phòng không Patriot từ Romania là viễn cảnh đang được báo chí quốc tế nhắc tới.

 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-2
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-3
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-4
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-5
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-6
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-7
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-8
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-9
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-10
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-11
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-12
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-13
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-14
 • He thong phong khong Patriot Romania co “thay doi cuoc choi” o Ukraine?-Hinh-15
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô