Hệ thống phòng thủ Avenger Mỹ để lọt liền 5 quả tên lửa tấn công bí ẩn

Hệ thống phòng thủ Avenger Mỹ đã không thể bảo vệ an toàn cho căn cứ Harrab al-Jayr của nước này nằm ở tỉnh Al-Hasakah của Syria.

 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-2
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-3
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-4
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-5
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-6
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-7
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-8
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-9
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-10
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-11
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-12
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-13
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-14
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-15
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-16
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-17
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-18
 • He thong phong thu Avenger My de lot lien 5 qua ten lua tan cong bi an-Hinh-19
Theo Việt Hùng/ANTĐ