Hết đạn chuẩn Liên xô, T-72AMT của Ukraine phải dùng súng Mỹ

Google News

Xe tăng T-72AMT của Ukraine sử dụng súng máy hạng nặng M2 Browning thay vì súng máy NSVT của Liên Xô; trong khi pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Ukraine đã cạn nguồn cung cấp đạn.

 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-2
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-3
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-4
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-5
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-6
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-7
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-8
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-9
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-10
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-11
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-12
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-13
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-14
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-15
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-16
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-17
 • Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My-Hinh-18
Tiến Minh (theo Bulgarian Military, Janes's, WSJ)