Xe tăng T-80 Nga được nâng cấp mạnh ngang Leopard 2A6, M1A2

Google News

(Kiến Thức) - Các xe tăng T-80 thế hệ cũ của Nga sẽ nhận bản cập nhật lớn đem lại khả năng tác chiến mạnh mẽ, không thua kém các mẫu tăng phương Tây như Leopard, Abrams.

  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-2
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-3
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-4
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-5
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-6
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-7
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-8
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-9
  • Xe tang T-80 Nga duoc nang cap manh ngang Leopard 2A6, M1A2-Hinh-10
Trà Khánh