Chuyên gia Anh: Mirage 2000-5 của Pháp “vô dụng” trong cuộc chiến tại Ukraine

Google News

Chuyên gia Anh nghi ngờ máy bay Mirage 2000-5 của Pháp sẽ không đủ mạnh để giúp Ukraine thay đổi tình hình chiến sự.

 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-2
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-3
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-4
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-5
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-6
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-7
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-8
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-9
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-10
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-11
 • Chuyen gia Anh: Mirage 2000-5 cua Phap “vo dung” trong cuoc chien tai Ukraine-Hinh-12
Dương Ngân (Theo Topwar, Defense Express)