Hình ảnh oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 75 năm xây dựng, phát triển

(Kiến Thức) - 75 năm sau Ngày thành lập, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang từng bước xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống.

 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-2
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-3
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-4
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-5
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-6
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-7
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-8
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-9
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-10
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-11
 • Hinh anh oai hung cua Quan doi Nhan dan Viet Nam sau 75 nam xay dung, phat trien-Hinh-12
PV