Iran tấn công đáp trả Israel, thái độ của Mỹ thay đổi

Google News

Quân đội Iran cho biết, hoạt động quân sự của họ nhằm vào Israel đã kết thúc, lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động. Thái độ của Mỹ thay đổi khi Israel bị Iran tấn công.

 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-2
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-3
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-4
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-5
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-6
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-7
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-8
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-9
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-10
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-11
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-12
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-13
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-14
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-15
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-16
 • Iran tan cong dap tra Israel, thai do cua My thay doi-Hinh-17
Tiến Minh (Theo IRNA, NetEase)