Patriot ở đâu khi các mục tiêu quan trọng liên tiếp bị không kích?

Google News

Nhà máy điện lớn nhất Ukraine bị phá hủy, kho khí đốt lớn thứ 5 thế giới bị tấn công; vậy những hệ thống phòng không Patriot của Kiev đang ở đâu, khi không thể bảo vệ những mục tiêu có tính chất “sống còn” này?

 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-2
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-3
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-4
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-5
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-6
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-7
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-8
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-9
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-10
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-11
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-12
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-13
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-14
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-15
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-16
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-17
 • Patriot o dau khi cac muc tieu quan trong lien tiep bi khong kich?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Ukrinform, Sina)