Kế hoạch Marshall của Mỹ ở Afghanistan đi vào ngõ cụt và phá sản

Sau hai thập kỷ ở Afghanistan, Mỹ đã phải rời đi trong một hành động được cho là "vội vàng và hấp tấp", kéo theo đó là khoản đầu tư hai nghìn tỷ USD cho quá trình "dân chủ hóa" Afghanistan đã trở thành mây khói.

 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-2
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-3
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-4
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-5
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-6
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-7
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-8
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-9
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-10
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-11
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-12
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-13
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-14
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-15
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-16
 • Ke hoach Marshall cua My o Afghanistan di vao ngo cut va pha san-Hinh-17
Tiến Minh