Nga bất ngờ điều 30 'siêu tăng' T-72B3M áp sát biên giới Afghanistan

Nga bất ngờ triển khai 30 xe tăng đời mới T-72B3M đến căn cứ đồn trú ở Tajikistan, sát biên giới với Afghanistan trong bối cảnh Taliban kiểm soát quốc gia này.

 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-2
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-3
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-4
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-5
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-6
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-7
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-8
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-9
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-10
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-11
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-12
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-13
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-14
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-15
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-16
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-17
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-18
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-19
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-20
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-21
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-22
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-23
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-24
 • Nga bat ngo dieu 30 'sieu tang' T-72B3M ap sat bien gioi Afghanistan-Hinh-25
Theo Việt Hùng/ANTĐ