Khám phá khẩu tiểu liên của anh hùng đặc công rừng Sác huyền thoại

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Được tặng khẩu súng tiểu liên K61, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước (Bảy Ước) đã từng lập rất nhiều chiến công hiển hách cùng lực lượng Đặc công rừng Sác huyền thoại.
 

 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-2
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-3
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-4
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-5
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-6
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-7
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-8
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-9
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-10
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-11
 • Kham pha khau tieu lien cua anh hung dac cong rung Sac huyen thoai-Hinh-12