Kherson có thể trở thành hướng tấn công mới của Quân đội Ukraine

Google News

Quân đội Nga tiến hành bắn phá dữ dội, quân đội Ukraine sơ tán người dân Kherson; một chiến dịch quy mô lớn hơn tại đây có thể sắp bắt đầu.

 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-2
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-3
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-4
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-5
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-6
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-7
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-8
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-9
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-10
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-11
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-12
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-13
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-14
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-15
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-16
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-17
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-18
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-19
 • Kherson co the tro thanh huong tan cong moi cua Quan doi Ukraine-Hinh-20
Tiến Minh (theo Sina, BBC)