Kho vũ khí khổng lồ mà Ukraine thừa kế đã thất thoát đi đâu?

Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Quân đội Ukraine thiếu vũ khí nghiêm trọng; vậy số vũ khí khổng lồ mà Ukraine thừa kế từ Liên Xô đã thất thoát đi đâu?

 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-2
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-3
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-4
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-5
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-6
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-7
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-8
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-9
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-10
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-11
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-12
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-13
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-14
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-15
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-16
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-17
 • Kho vu khi khong lo ma Ukraine thua ke da that thoat di dau?-Hinh-18
Tiến Minh (theo Sohu)