Không ngờ máy bay ném bom F-117A Nighthawk của Mỹ lại thực chiến kém thế này!

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Thành tích "thực chiến" đã chứng minh chiến đấu cơ tàng hình F-117A Nighthawk hoàn toàn không phù hợp cho vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không.

 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-2
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-3
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-4
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-5
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-6
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-7
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-8
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-9
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-10
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-11
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-12
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-13
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-14
 • Khong ngo may bay nem bom F-117A Nighthawk cua My lai thuc chien kem the nay!-Hinh-15