Không quân Việt Nam làm chủ “Hổ mang chúa” Su-30MK2

Theo Dương Toàn/Phòng không - Không quân -

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vùng trời quốc gia trong tình hình mới, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 là một trong những đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân được trang bị Su-30MK2 - loại tiêm kích đa năng hiện đại. 

  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-2
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-3
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-4
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-5
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-6
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-7
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-8
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-9
  • Khong quan Viet Nam lam chu “Ho mang chua” Su-30MK2-Hinh-10