Kinh ngạc hiệu quả của tên lửa vác vai QW-2 Trung Quốc

An Ninh -

(Kiến Thức) - Trong kỳ thi Army Game 2017, tên lửa vác vai QW-2 đã đạt hiệu quả tác chiến tuyệt vời, chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của CNQP Trung Quốc. 

  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-2
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-3
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-4
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-5
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-6
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-7
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-8
  • Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-9