Lính Ukraine được huấn luyện bao nhiêu thời gian để ra chiến trường?

Google News

Khi Nga mở các cuộc tấn công mới ở mặt trận phía đông và phía bắc, Quân đội Ukraine rất cần quân số để lấp đầy tiền tuyến, điều này khiến chất lượng huấn luyện của binh lính được tuyển mộ bị suy giảm.

 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-2
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-3
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-4
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-5
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-6
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-7
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-8
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-9
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-10
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-11
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-12
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-13
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-14
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-15
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-16
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-17
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-18
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-19
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-20
 • Linh Ukraine duoc huan luyen bao nhieu thoi gian de ra chien truong?-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Washingtonpost)