Lộ diện vận tải cơ A-400M của Kazakhstan

Google News

Kazakhstan - quốc gia thành viên Liên Xô cũ đã lần đầu tiên sở hữu vận tải cơ A-400M do châu Âu sản xuất thay vì những sản phẩm do đồng minh Nga phát triển.

 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-2
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-3
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-4
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-5
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-6
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-7
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-8
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-9
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-10
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-11
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-12
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-13
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-14
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-15
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-16
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-17
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-18
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-19
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-20
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-21
 • Lo dien van tai co A-400M cua Kazakhstan-Hinh-22
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô