Loại tên lửa chống hạm nào của Trung Quốc khiến Mỹ nể sợ?

Các chuyên gia quân sự đang cảnh báo Hải quân Mỹ có thể bất lực trước tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 của Trung Quốc.

 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-2
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-3
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-4
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-5
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-6
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-7
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-8
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-9
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-10
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-11
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-12
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-13
 • Loai ten lua chong ham nao cua Trung Quoc khien My ne so?-Hinh-14
Thái Hòa