"Lưới lửa" Phòng không - Không quân Việt Nam phô diễn sức mạnh

Theo QĐND -

Ngày 22/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Quân chủng PK - KQ trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.