Lý do Nga chưa bao giờ là một cường quốc tàu sân bay

Google News

Hải quân Nga đã không nhận được sự đầu tư trong chiến lược hiện đại hóa quân đội Nga giai đoạn 2015 – 2025; nhưng ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Moscow, đã không còn đủ lực chế tạo được tàu sân bay như chiếc Kuzentsov.

 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-2
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-3
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-4
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-5
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-6
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-7
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-8
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-9
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-10
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-11
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-12
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-13
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-14
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-15
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-16
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-17
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-18
 • Ly do Nga chua bao gio la mot cuong quoc tau san bay-Hinh-19
Tiến Minh