Lý giải cách 18 khẩu pháo Ukraine đối đầu được 72 khẩu pháo Nga

Với hỏa lực áp đảo từ 5 đến 10 lần, nhưng tại sao pháo binh Nga không giành ưu thế tuyệt đối trước pháo binh Ukraine? Chuyên gia quân sự Nga đã giải thích về vấn đề này.

 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-2
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-3
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-4
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-5
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-6
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-7
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-8
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-9
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-10
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-11
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-12
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-13
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-14
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-15
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-16
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-17
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-18
 • Ly giai cach 18 khau phao Ukraine doi dau duoc 72 khau phao Nga-Hinh-19
Tiến Minh