Mãn nhãn với biên đội bốn chiếc tiêm kích - bom Su-22 Việt Nam

Rất hiếm khi chúng ta được chứng kiến biên đội bốn tiêm kích - bom Su-22 trong cùng một khuôn hình vì thông thường, một biên đội chiến đấu cơ của Không quân Việt Nam thường chỉ xuất kích theo cặp.

 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-2
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-3
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-4
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-5
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-6
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-7
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-8
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-9
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-10
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-11
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-12
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-13
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-14
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-15
 • Man nhan voi bien doi bon chiec tiem kich - bom Su-22 Viet Nam-Hinh-16
Trần Trân