Mariupol đối lập trước và sau khi biến thành "bãi chiến trường"

Các hình ảnh trước và sau khi Nga tấn công Mariupol, thành phố từng lớn thứ 10 của Ukraine.

  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
  • Mariupol doi lap truoc va sau khi bien thanh
Hoàng Anh (theo BI)