Mặt trận Kharkov diễn biến ác liệt, hai bên đang bế tắc về thế trận

Google News

Quân tiếp viện của Ukraine cho mặt trận Kharkov đã phát huy tác dụng; hai lữ đoàn tinh nhuệ của Nga bị thiệt hại nặng và phải rút về tuyến sau, đội biệt kích 200 người của Nga bị bao vây ở Volchansk.

 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-2
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-3
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-4
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-5
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-6
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-7
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-8
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-9
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-10
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-11
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-12
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-13
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-14
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-15
 • Mat tran Kharkov dien bien ac liet, hai ben dang be tac ve the tran-Hinh-16
Tiến Minh