Máy bay Nga tưởng rẻ lại hóa đắt, máy bay Mỹ chất lượng "đáng đồng tiền bát gạo"?

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Máy bay chiến đấu của Mỹ có đắt không, máy bay Nga có rẻ không? Trên thực tế, máy bay Nga tuy rẻ, nhưng chi phí khai thác tốn kém - rẻ mà hóa đắt; máy bay Mỹ tuy đắt nhưng bền, chi phí khai thác rẻ - "đắt sắt ra miếng". 

 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong
 • May bay Nga tuong re lai hoa dat, may bay My chat luong