Trì hoãn 2 năm, đến giờ đồng minh số 1 của Nga mới nhận được Su-30SM

Theo Việt Dũng/ANTĐ -

Sau một thời gian dài trì hoãn thì cuối cùng không quân Belarus cũng đã nhận được những chiến đấu cơ đa năng Su-30SM đầu tiên từ Nga.

 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-2
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-3
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-4
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-5
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-6
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-7
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-8
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-9
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-10
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-11
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-12
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-13
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-14
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-15
 • Tri hoan 2 nam, den gio dong minh so 1 cua Nga moi nhan duoc Su-30SM-Hinh-16