MiG-29 Syria đã sẵn sàng để vùi dập F-16 Thổ Nhĩ Kỳ [P2]

Dưới sự dìu dắt của Nga, Không quân Syria đang cố gắng tăng cường khả năng làm chủ bầu trời, ngăn chặn những hành động xâm phạm từ Thổ Nhĩ Kỳ.

 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-2
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-3
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-4
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-5
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-6
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-7
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-8
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-9
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-10
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-11
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-12
 • MiG-29 Syria da san sang de vui dap F-16 Tho Nhi Ky [P2]-Hinh-13
Thái Hòa